Lätthelger

Lätthelger 2017

Fredag 6 januari Trettondagen
Fredag 14 april Långfredagen
Måndag 17 april Annandag påsk

Lätthelgsersättning har efter 2017-04-30 utgått.
Enligt RiB-17 utgår istället storhelgstillägg.

Följande dagar ersätts med storhelgstillägg:

Julafton, Juldagen, Annandag-jul, Nyårsafton, Nyårsdagen, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag-Påsk, Pingstafton, Pingstdagen,
Midsommarafton & Midsommardagen.