Fredagsinformation
  • kenlu

    Jag saknar information även om det inte händer så mycket så bör information komma i ett jämt flöde många frågar vad händer !

  • Anonym

    På Vår station så flyter allt på som vanligt! Vi har passning på station och rullar in slang från skadeplatsen trots att det inte behövs enligt mig. Vår fackansvarig bryr sig inte alls och tar mer arbetsgivarens parti i alla frågor. Känns lite uppgivet att försöka följa strejkreglerna när han inte bryr sig om dem.

  • mb

    Händer det nåt?