Fortsatt konflikt i förhandlingarna
  • mb

    Va starka, kämpa på