• Ola Johansson

    Hur ställer sig BRF till det som jurist Arne Grip skriver om i Vimmerby tidning den 9/2?

    Han (m.fl) menar att SKL inte har någon rätt förhandla och skriva avtal i arbetsrätt eller avtalsrätt. Att SKL i juridisk mening är en ideell förening. Ideella föreningar kan inte skriva avtal med fackföreningar. Arne Grip kallar det nya löneavtalet med deltidsbrandmännen för rent bedrägeri. Arne Grip visar på en färsk rapport från Riksrevisionen som kritiserar SKL för att göra saker de inte har tillstånd att göra.
    Grip säger följande:
    – Det innebär att deltidsbrandmännen lever i ett avtalslöst tillstånd
    Detta är väl något som borde kunna testas i samband med den stämning som SKL lämnat in mot BRF. Är det som Grip menar att vi är avtalslösa så kan massuppsägningar knappast vara en stridsåtgärd oavsett om de är stödda av facket eller ej. Dessvärre skulle det ju då vara att vi är avtalslösa och vad gäller då??