pressmeddelande
  • paul raymundsson

    Skulle vara intressant att veta hur arbetsgivaren tolkar avtalet?