Jag hade tänkt mig Ledaren som ett fantastiskt epos – ett slags skrivkonstens ultimata symfoni och få bottna och grotta i en av de frågor som rört och berört BRF i 20 år; IVPA. Ett slags avslut och så kan då många parter, flera huvudmän, olika lagstiftning och otroligt många intressenter gå vidare och göra annat. I grunden är alla överens; IVPA som företeelse är trygghetsskapande, i vissa fall livräddande och i alla aspekter samhällsekonomiskt riktigt, sen skiljer sig mycket åt.

Vidare har nu arbe t sgivarna via SKL/Pacta sagt upp avtalet som reglerar tjänstepensionerna för alla anställda i kommuner och landsting, men vad som egentligen menas och kommer ut får vi se. Huruvida det är en slump eller inte att Ingemar Eriksson – den särskilda utredaren för Pensionsåldersutredningen – samtidigt släpper delar i sin utredning där han säger att man ska se över 61-årsgränsen för garantipension och LAS-gränsen på 67 år kommer att tydliggöras. Det slutbetänkandet ska vara färdigt i april 2013. BRF, som inte tror så mycket på slumpen, är och var beredda, och har faktiskt varit det i många år – och vi har lösningarna tycker vi. Mer om detta och om det överhuvudtaget berör vår bransch och på vilket sätt i så fall kommer.

Annars och som ofta oroar det mig mer att de partibundna politiskt välförankrade fackförbunden ofta är mer lojala mot sina egna storheter än minoriteter och frågorna i sig. Vilket dels missgynnar en mindre grupp i den interna massan och dels försvårar eller rent förhindrar samverkan av ideologiska skäl och inte sunt förnuft. Därför är BRF ett branschförbund. Ett branschförbund som nu lämnat över vårt projekt ”Cancerfond för brandmän” till en grupp obunden av facklig konkurrens och annat hindrande för det är de frågorna alldeles för viktiga för. En trudelutt som nu kommer att växa till en symfoni och som i vår vildaste fantasi inte kunnat mottas bättre. En succé på alla plan och jag är så fantastiskt glad på allas våra vägnar. Alltså brandmännens och alla som riskerar att eller som drabbas av cancers vägnar. Tack alla för att ni har gjort detta möjligt. Hade riktigt bra på er och det kommer att hända mycket saker under hösten och vintern så håll utkik efter trudelutterna. De kan vara början på en symfoni.

Hade´ Peter.