”It’s very easy to be different, but very difficult to be better” har någon klok person sagt och visst stämmer det. Åtminstone i början och först. För när man väl förstått skillnaden gör man skillnad och inser också att det inte går att stanna upp och luta sig tillbaka och bara vara nöjd. Naturligtvis ska man vara nöjd med det som var bra men jag menar varför var man bra och kan man bli ännu bättre eller göra på annat sätt som blir bättre? Jag drivs personligen av ett entreprenörshjärta och har under mitt yrkesliv fått möjlighet att fresta på det men faktiskt, aldrig så pass som just nu med Brandmännens Riksförbund. Njutbart, och här har det hänt och händer det saker som säkerligen visar sig mer under 2013 och jag tror på väldigt många grunder att det blir ett bra år för BRF.

2012 var också ett bra år och det finns mycket att glädjas åt och inte minst medlemsutvecklingen. Tack ska ni ha för tillsammans är vi starka och vi behöver göra det man gjort och gör internationellt, samlas i branschen arbetskamrater mellan. Då har vi möjligheterna och vi vet svårigheterna och vad vi vill. Vi själva. Jag är 100% säker på branschförbund är vägen likväl som att det bara är BRF som kan göra det. 2012 var också det år Brandmännens Cancerstiftelse startade och det har mestadels varit otroligt roligt, nästan som ”en bal på slottet” så här i juletider, men även ett år med tragiska händelser relaterat till arbetskamrater under tjänsteutövning. Brandmän som skadat sig såväl på övning som under larm och som hamnat i larmsituationer där vänner, släkt och egna barn varit inblandade och förolyckade men även där brandmän själva omkommit. Det går nästan inte en dag utan att jag tänker på våra två förolyckade kamrater och deras anhöriga i Smedjebacken och tänk ni också, före, och var försiktiga.

Vi har alltså förberett oss och förbättrat vår verksamhet och inte bara bilden av verksamheten och från den 1 januari är vi dessutom i nya fräscha lokaler. Men nu först kommer några dagars ledigt över jul och nyår, inte alla samtidigt, och det finns även en beredskap om något akut eller tråkigt skulle inträffa. Vi är ju ett förbund med bara brandmän och är då naturligtvis operativa.

Tack för 2012, ha en lugn och skön Jul och ett Gott Nytt år på er.