Hej på er. Jag vill puffa för att helgen 1:a och 2:a juni är det Förbundsråd och BRF kommer att ha det till sjöss denna gång med Birka. Vill ni skicka någon eller komma själv och ta ned fötterna från soffbordet och handen från fjärrkontrollen och göra något roligare och representera er avdelning eller ert distrikt i brandfackliga frågor vid BRF så passa på och anmäl er till kansliet på: 08-7223480 eller till: kansli@brandfacket.se.

Båten avgår från Stadsgården 18:00 lördagen den 1/6 och man bör vara där till senast 17:30. Middag 18:30 på båten och under kvällen mingel för att den 2/6 ha förbundsrådet och sen är båten åter till Stockholm 16:00 på söndag. På Förbundsrådet kommer ”BRF från kongressen till nu och vad sen då” att redogöras och disskuteras och även två ersättarplatser i FS besättas. Mer förslag på kandidater emottages tacksamt och funderingar runt allt detta kan med fördel ställas till kansliet.

Väl mötta och till en både rolig och intressant båtresa med ett fackförbund i tiden och med framtiden i för oss. De är vi som gör det och tillsammans med er.

Hade bra och hoppas vi syns.

// Peter Bergh, Förbundsorförande BRF.