Brandmännens Riksförbund (BRF) har varit i Bryssel för att delta i ett samtal i Europaparlamentet om brandsäkerheten i EU. Diskussionen var mycket intressant och givande med flera branschföreträdare, tjänstemän från EU-kommissionen och ledamöter från parlamentet.

Brandmännens Riksförbunds var representerade av Mikael Svanberg och Raymond Holmström som presenterade sin oro för framtidens byggmiljöer och särskilt den ökade användningen av material som höjer brandbelastningen i byggnader. BRF lyfte även att kostnadsdrivna tekniska avvägningar görs som minimerar de säkerhetsmarginaler som tillhandahålls av beprövade integrerade brandsäkra system. Krav på korta byggtider ger ett sämre brandskydd och tillsynsmyndigheterna hänger inte med.

Mikael Svanberg in Brussels

BRF är också oroade över att riskerna växer eftersom plastmaterial används i allt större mängder och kan hota boende och brandmän i händelse av ett snabbt brandförlopp. Rök och brandgaser sprider sig snabbt och är extremt giftiga och cancerframkallande.

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen kan bidra till att se till att brandmännens arbetsmiljö är säker och att EU-medborgare har rätt att förvänta sig lika nivåer av brandskydd och service från sina brand-och räddningsorganisationer oavsett land.

Raymond Holmström in Brussels

EU måste arbeta för att ta itu med de onormalt höga cancerrisker som finns bland brandmän.
Europaparlamentet och Europeiska kommissionen måste skydda sina brandmän och medborgare.

Mikael Svanberg
Raymond Holmström

Meeting in Brussels