En dramatisk rubrik men så skrev SKL/Pacta ensidigt redan den 28 april men nu är vi i alla fall överens i detta. Kort kan BRF inte acceptera försämringar i ett läge där svensk räddningstjänst riskerar att haverera på grund av rekryteringsproblematik och där avtalet bär sin skuld.

Årets förhandlingar föregicks av en partsammansatt arbetsgrupp som arbetat sedan 2012 med att förändra avtalet. Gruppens arbete övergick till förhandlingar under hösten 2013 och i dessa förhandlingar har BRF fortsatt intentionerna med att få ett rekryteringsbefrämjade avtal. Tyvärr visar det sig nu att våra ambitioner från arbetsgruppen inte delas av arbetsgivarsidan. För håll i er nu. Arbetsgivarsidans slutbud skulle ha inneburit en löneökning med i genomsnitt 79,40 kr per månad 2014, och 172,60 kr per månad 2015 efter skatt.

Nu är ju inte ett avtal bara pengar utan budet villkorades med en rad försämringar bland annat:

  • Rätt att beordra oss till vilka arbetsuppgifter som helst, alltså även utanför räddningstjänstuppdragen
  • Utökad beredskapsskyldighet
  • Rätt att frångå LAS-regelverket med uppenbart syfte att frångå en sedvanlig anställningsform
  • Fortsatt misstolkning av semesterlagstiftningen. BRF anser att vi inte kan ha avtalsregler som bryter mot lag
  • Ett försämrat centralt regelverk när det gäller arbetsförmåga
  • Sänkt ersättning vid utbildning till räddningsledare

Förslaget visar med tydlighet att vår motpart inte förstått rekryteringsproblematiken inom svensk räddningstjänst och avtalets del i detta. Det markeras ytterligare i deras ovilja till ett kort avtal. Ett kort avtal skulle gett möjligheter till andra relaterade parter att uttrycka sin vilja och önskan och kanske helt förändra förutsättningarna. I våra förslag fanns alltså gemensamma uppvaktningar till såväl departement som politiskt stöd. Vi var beredda att göra om och nytt och gå långt för att bekämpa rekryteringsproblematiken och stödja lokal anpassning och initiativ men ser inga försättningar för detta i det förslag som arbetsgivaren lagt.

Det innebär att nuvarande avtal fortsätter att gälla till sista mars nästa år och utan central uppräkning. Ni kan tolka det som att vi gett bort 79.40:- per månad eller att vi vägrar att medverka till ett avtal som skulle ytterligare försämra förutsättningarna för svensk räddningstjänst. Vår tolkning är solklar för vi står upp för er, på riktigt, och för de medborgare vars skydd och säkerhet vi värnar. Nästa avtalsförhandling förbereds omedelbart och vi kommer att genomföra en rad planlagda aktiviteter och det är dags nu att vi tillsammans visar vår betydelse. Tillsammans är vi starka och betydligt starkare än vad SKL/Pactas förhandlare inser och det ska vi nu med er hjälp visa och bevisa. Vi ser alltså inte detta som slutet på ”förhandlingen” utan starten på något nytt.

Ytterligare frågor besvaras av förhandlingsdelegationen:

Ulf Hägglund: ulf.hagglund@brandfacket.se
Håkan Olofsson: hakan.olofsson@brandfacket.se
Kennet Eriksson: kennet.eriksson@brandfacket.se