I lagen om skydd mot olyckor, LSO, framgår i 1 Kap. 3§ att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras effektivt. Så är det också för ett fackförbund. 

BRF växer och växer och med det ställs med rätta också krav på ännu högre tillgänglighet, kvalitet och leverans. Vi har redan anpassat de flesta av våra system och stödfunktioner och vi har anställt och byggt ut förtroendemannaorganisationen och vi rekryterar nu ytterligare en ombudsman. Allt inom budget. Men, vi vill ta ytterligare steg då vårt och ert engagemang är ännu större än så. BRF är i särklass störst och det enda riktiga bransch förbundet inom Svensk räddningstjänst och det vill vi tillsammans med er ta till nya höjder.

Förbundsrådet beslutade därför att vi justerar medlemsavgiften något och det var inte igår: Vi behåller medlemsavgiften för stödmedlemmar, pensionärer och det skall även fortsättningsvis vara gratis för studerande. Medlemsavgiften för deltid ligger också kvar oförändrad förutom för deltid utan beredskap/värn som höjs med 50 kronor om året. Medlemsavgiften för heltid höjs med 25 kronor/månaden. Inte en krona går till annat än att stärka er själva i branschen tillsammans med BRF och därför kan vi fortfarande hålla låga avgifter och göra skillnad. Så kommer det förbli. Vi är stolta över ert engagemang och förtroende och tar nu fler steg under 2015 för att säkerställa kvalitet och tillgänglighet.

Tack alla för ett fantastiskt år och ha nu en mycket bra jul och ett gott nytt år på er.

// Peter Bergh, Förbundsordförande.