Under den senaste månaden har vi suttit i förhandlingar med SKL/Pacta vid 10 tillfällen för att försöka teckna ett nytt kollektivavtal för deltidsbrandmännen.

Vårt utgångsläge i förhandlingarna är att förändra det nuvarande avtalet som i stort sätt inte förändrats sedan 50-talet och istället teckna ett nytt avtal som speglar dagens samhälle och arbetsmarknad.
Vi har tidigare varit överens om att det behövs en förändring och har under flera år arbetat tillsammans för att hitta lösningar men det verkar vara bortglömt i årets förhandlingar.

Idag den 31 mars har vi konstaterat att vi inte kommer längre och avtalet löper ut den 1 april.
Vi har därför kommit överens om att begära medlare som ett sista försök att teckna ett nytt avtal utan att varsla om konflikt.

Med anledning av detta har vi prolongerat nuvarande avtal med två veckors uppsägningstid. Det innebär att nuvarande avtal gäller fram till vi träffat ett nytt avtal eller till två veckor efter att vi konstaterar att vi inte kan komma överens.

Lyckats vi inte heller med medlarnas hjälp enas om ett nytt avtal har vi bara ett alternativ kvar – KONFLIKT.

Skulle det gå så illa kommer vi naturligtvis informera om detta i god tid innan en eventuell konflikt tar sin början.

Johanneshov den 31 mars 2015

Brandmännens Riksförbund

Ulf Hägglund
Ombudsman