I årsredovisningen 2014 för försvarsmakten hittar vi en hel del intressant och med igenkänningsfaktor för räddningstjänsten.

ÖB konstaterar att verksamheten lider av begränsningar särskilt vid högre konfliktnivåer och har haft uthållighetsproblem vid långvariga påfrestningar. Hemvärnet mer än fördubblade sina insatser till samhället under 2014. 99 000 timmar lades på olika stödinsatser kontra 2013 års 46 000 timmar och vart lades de timmarna tror ni, är det i mycket till någon organisation som inte mäktar med och behöver stöd? Visst är det bra med samverkan och räddningstjänsten kan inte och ska inte klara och kunna allt själva men…

Läs hela ledaren på Swedish Firefighters webbtidning.