Hej på er. Angående Ribbförhandlingarna så har vår inställning varit och vi är nu helt övertygade, att vi förhandlar om en eventuell ”avveckling av svensk räddningstjänst”. Alltså i den form och organisation vi har och har haft. Vi är vid vägs ände och BRF har visat och påvisat och erbjudit många olika vägar och steg ur detta och idag har det då åter varit förhandling.

En förhandling som kommer att fortsätta dels med att förmedla ytterligare material mellan parterna men även som det ser ut nu, en kanske sista? sittning den 19 maj, om drygt en vecka. Vi har sagt och vi står för att om vi inte kan hitta något som kan likna en lösning kommer vi säga upp avtalet, (det förlängs under förhandlingstiden), varsla, och därifrån har vi då en konflikt i stundande inom svensk räddningstjänst. Tyvärr, så slumpar det sig så då att den hamnar vid semesterperioderna och blir då lite besvärligare än annars. En deltidsbrandman skrev: ”Du vet att minst 17 veckor om året är du bunden till närområdet. Har man otur får man 2 veckor jour på huvudsemestern. Man behöver 2 bilar för att klara vardagen. Ingen ersättning för motorvärmaren som står på dygnet runt och det känns skönt att beslutet om att sluta som deltidare kommer närmare och närmare…”

Vi vet om problemen och vi jobbar själva i den verkligheten när vi inte är ”fackliga” är ju de flesta av oss brandmän och har försökt få den centrala arbetsgivarsidan att förstå att brandmannen ovan i texten har så många bröder och systrar med den inställningen att detta, minst sagt, hotar hela den svenska modellen för räddningstjänst. Många av de lokala arbetsgivarna vet sanningarna i det med och de svårigheter man skulle få och kommer att få och har då kontaktat oss men det hade kanske varit bättre att kontakta sin egna centrala part? Man, (och jag vet att flera av er arbetsgivare är här och läser), har fortfarande tid till att göra det, alltså berätta för sin centrala förhandlingsorganisation hur det ser ut och hur det skulle kunna bli. En konflikt får inte vara samhällsfarlig men om konsekvenserna av förhandlingen, och om brandmän ” slutar som deltidare”, måste det påvisas ytterligare och delges såväl beslutsfattare ovan vår nivå och till våra egentliga uppdragsgivare, våra skattebetalare. Vi har väldigt svårt att tro att de inte vill ha lika eller ännu mer skydd och känna säkerhet och inte en raserad räddningstjänst. Den genomlysningen skulle också då en konflikt kunna ge.

Jag avslutar med att kommentera att jo, jag vet att ni är ivriga, trötta, ledsna, förbannade och det ligger i en brandmans natur att lösa snabbt men dels är det vissa regler och även spelregler som måste följas och vi, BRF, vill verkligen försöka undvika en konflikt och sen anser vi att rent konfliktsmässigt, gör det inget om det är semestertider och tyvärr-et ovan var mer ironi, om en konflikt i så fall sker. Jo, vi organiserar både hel och deltid men detta gäller deltidsavtalet, dvs Ribb-avtalet, och visst vi har ingen fredsplikt då på heltidssidan när vi inte tecknat AB:t men hur vi kommer att varsla och inte vet vi, i detalj, men kommer inte att informera om det förrän vi eventuellt lägger vårt varsel. Vid ett eventuellt varsel kommer det information till alla våra medlemmar, till förtroendevalda och de kommer att få tillgång till ett antal ”VIP-kontaktvägar” och ni alla kommer kunna följa mycket via andra kanaler och inte minst media med. Andra fackförbund är vidtalade men avvaktar och ja, detta är var vi står nu. Hoppas detta kan få er att hålla er lite till tåls, vi jobbar i princip 24/7 med detta och återkommer när vi kan. Kan utifrån gängse regelverk och rutiner relaterat sådana här situationer helt enkelt. Det gäller inte att bara veta vad man kan göra utan också vad man ska låta bli att göra. Ha det bra på er och vi återkommer! Det och BRF kan ni vara säkra på och med. // Peter Bergh Förbundsordförande Brandmännens Riksförbund.