Förhandlingarna mellan fackförbudet Brandmännens Riksförbund och arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och landsting samt Pacta om ett nytt kollektivavtal för Sveriges deltidsbrandmän har strandat. Deltidsbrandmannaorganisationen har gigantiska rekryteringsproblem och behovet av ett nytt befrämjande avtal är nödvändigt men det finns ingen vilja från arbetsgivarorganisationerna att tillmötesgå detta.

BRF vill att kommunerna själva skall ha möjlighet att teckna lokala avvikelser. Att deltidsbrandmän också får semesterrätt som övriga anställda. Större flexibilitet och möjlighet till lokalt anpassade schemalösningar. Förändrade regler för gravida brandmän samt att ersättningarna torde kompenseras mot andra kommunanställda då det är bevisat att deltidsbrandmännen fått en sämre löneutveckling.

Arbetsgivarna har erbjudit 2,27 % och ett ettårigt avtal.

Vi ser ytterst allvarligt på detta och känner oss tvingade till åtgärder eftersom arbetsgivaren inte lyssnar på oss eller faktiskt ens branschens övriga företrädare.

Stridsåtgärderna avses träda i den 2015-06-15 kl. 06:00, såvida inte överenskommelse träffats innan eller sådant framsteg gjorts i förhandlingar att Brandmännens Riksförbund finner skäl att uppskjuta verkställandet av stridsåtgärderna.

 1. Blockad av all form av tjänstgöring på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
 2. Blockad mot övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
 3. Blockad av materielvård.
  Från blockaden undantas:
  a. Materielvård av brandmännens personliga säkerhetsutrustning
  b. Materielvård som innan detta varsel är schemalagt under beredskapstid.
 4. Blockad mot återtagande av slang som använts vid räddningstjänstuppdrag.
  a. Bilarna skall dock alltid återställas till utryckningsklart skick.
 5. Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag samt livräddande sjukvårdsuppdrag.

Dispenser
a) Undantag från konfliktåtgärderna kan göras genom dispensansökan som ställs till Brandmännens Riksförbunds konfliktkommitté. Dispensansökan och frågor ställs skriftligen och företrädesvis via mail.
b) Kommuner och kommunförbund kan undantas från konflikten genom att teckna lokala kollektivavtal som är godkända av Brandmännens Riksförbunds förbundsstyrelse.

För mer information, konflikt@brandfacket.se.