Det blev en konflikt tyvärr inom svensk räddningstjänst och som svar på hemställan från medlarna har ikväll Brandmännens Riksförbund förkastat förslaget i sin helhet.

Motivering till beslutet är att hemställan inte tillgodoser det behov av förändringar i avtalet som är nödvändiga för att underlätta det stora behovet av rekrytering av nya, och inte minst behålla de redan anställda, deltidsbrandmännen i Sverige. Brandmännens Riksförbund anser att de förändringar som måste till är möjlighet att teckna lokala kollektivavtal, förhöjd ersättning vid beredskap och tjänstgöring utanför ordinarie beredskapsschema, semestermöjligheter och ett närmande till övriga kommunanställda av ersättningsnivåerna.

Förslaget innebär exempelvis att en kommunanställds ersättning för beredskap är 2 353 kronor högre än en deltidsbrandman per beredskapsvecka med samma beredskapsschema. Vi vill inte ha mera än andra och yrkandena var inte ens lika och landets deltidsbrandmän tolererar inte längre att bli behandlade sämre än andra. Det visar även rekryteringsproblemen där avtalet är en del. Den del där parterna har möjlighet att påverka själva.

Vi har då en konflikt på avtalsområdet relaterat deltidsbrandmännen från klockan 06.00 den 15 juni enligt lagt varsel.

Dock ges av skäl som framgår i övrig information generell dispens till bytesrätt mellan brandmän.