Ingen boende i vårt underbara land har nog undgått att det har varslats om konflikt för deltidsanställda brandmän. Ett varsel som nu tyvärr har övergått i en utvecklad konflikt.

Word FAQ om konflikt (Högerklicka -> Spara Som)

Svensk räddningstjänst är uppbyggd på ett klokt sätt. Den består av ca 5000 heltidsanställda brandmän och 10000 deltidsanställda som har beredskap och kort inställelsetid när larmet går. Dessutom finns personal i värn som inte är i beredskap men som hjälper till om man har möjlighet när ett behov uppstår. Vilken anställningsform kommunen väljer på olika stationer beror på en rad faktorer. Antal larm, ortens storlek och utformning och vilket arbete utöver larm som behöver utföras.

Sveriges brandmän behöver varandra. När arbete ska utföras är anställningsformen i sig ointressant. Då behövs resurser i form av utbildad personal och utrustning.

Den störta gruppen brandmän i landet är alltså deltidsanställd personal och det är också den gruppen konflikten, i dagsläget, gäller. Det är svårt att rekrytera och behålla personal och det hotar vår förmåga att hjälpa er invånare. Brandmän bryr sig om sitt arbete och omsorgen om det är det som gjort att vi nu tvingats gå i konflikt.

Som deltidsanställd brandman har du ett vanligt arbete. Var tredje eller fjärde vecka har du beredskap dygnet runt. Lokala variationer finns. Under beredskap ska du inom några minuter infinna dig på stationen när larmet går i den personsökare du bär med dig. Lönen för dessa tiotusen brandmän har inte hängt med i utvecklingen för övriga kommunanställda. Vi har idag 22 kr per timme i beredskapsersättning. Ingen betald semester. Våra kvinnliga kollegor blir vid graviditet nästan helt utan ersättning. Vi vill förändra detta och återställa missförhållandena. Väljer landets kommuner att fortsätta att missgynna oss som yrkesgrupp är det stor risk att svensk räddningstjänst fullständigt havererar.

Redan idag uppger 70 % av landets kommuner svårighet att bemanna sina brandstationer. Redan idag har man en personalomsättning som på vissa stationer helt byter ut personalen på några år samtidigt som man har svårt för att inte säga näst intill omöjligt på andra stationer att rekrytera ny personal. Gör vi inget kommer den svenska modellen av att organisera räddningstjänst att försvinna och inget alternativ vi sett är bättre såväl kvalitativt som ekonomiskt.

Vi hoppas att ni invånare har förståelse för vår förtvivlan och de åtgärder vi nu satt in för att rädda räddningstjänsten. Vi uppmanar er och landets politiker att sätta er in i situationen. Agera för att säkra att det kommer hjälp när olyckan är framme även i framtiden. Det är tyvärr ingen självklarhet längre och det är just det konflikten handlar om egentligen.

Deltidsbrandmännen måste känna att de uppskattas som alla andra anställda kort. Vi vill inte ha mer och har nog inte ens begärt lika men vi vill känna att vi är på rätt väg.

Idag har vi uppdaterat de vanligaste frågorna och svaren från branschen till oss och läs gärna den så får du säkert en hel del svar på hur vi ser på olika delar i konflikten. Just nu.

 

Med vänliga hälsningar,

Brandmännens Riksförbunds konfliktkommitté