Brandmännens Riksförbund ensamma inom räddningstjänsten men med andra fackförbund inom blåljussfären för en kamp med dåliga verktyg i en konflikt. Vi kan lämna slangen men inte helt och inte som snickaren ta hammaren med sig och gå hem.

Samhällsfarligheten ligger som en våtvarm filt och lurar och visst, det måste vara så, skydd och säkerhet kräver regelverk. Men inom rimliga gränser för när det överutnyttjas och används tillsammans med att lägga skuld och ansvar på enskilda och att spela på alla brandmäns vilja att skydda/hjälpa/rädda måste fler och mer åtgärder in. Vi säger nu att från vissa datum kommer våra dispenser att dras in, det kommer bli betydligt svårare att få dem och håll i er: Vi ska följa avtalet och på det sätt arbetsgivarsidan tolkar avtalet.

Detta tillsammans med att vi bara utför det som allmänheten tror vi gör, släcker bränder samt åker till olyckor samt sjukdomsfall när vi är i tjänst kommer tyvärr att ställa till det en hel del och vi är ledsna för det. (Ni ser strax på vår webb vårt varsel och våra förklaringar i hur vi tycker de skall tolkas.)

Arbetsgivarna har alla möjligheter att förbereda sig eller rent av inse att detta är absurt för den lilla skärv och att försvara ett otidsenligt och icke relevant avtal. Ska vi ha deltidsbrandmän i framtiden och vilka signaler ger man till de som finns redan och de som tänkt sig söka till en redan idag minst sagt rekryteringsbesvärlig yrkeskategori? Vi har inte råd att vara utan dem och detta kan inte få vara en kortsiktig administrativ fråga utan den är viktigare än så och hela Sverige måste få leva anser vi.

Peter Bergh, Förbundsordförande för Brandmännens Riksförbund