RIB-avtalet måste förändras och vi har en början i det arbetet. Saker som sällan eller aldrig nyttjas eller kan hanteras på annat sätt är – eller är på väg – att förändras. I olika grupper arbetas det nu med saker där vi vet att avtalet inte följs och verkligheten är annorlunda, och saker även sekundärt rörande avtalet eller på annat sätt sätter hinder.

Övergripande och mest prioriterat är att få detta avtal så likt andra avtal som möjligt. Under konflikten framgick detta behov med största tydlighet i hur arbetsgivarparten trodde att förhållandena var. Det är många delar i ett avtal och inte minst anställningstrygghet, arbetsrätt och att lagverken inte är helt enkla mot RIB-avtalet som styr strategin. Strategin även mot ersättningarna, för om vi gör lika som de senaste 10-15-20 åren kommer saker att förändras eller fortsätta vara på samma sätt i framtiden?

Läs hela ledare på Swedish Firefighters, en branschtidning till Svensk räddningstjänst.