Vi har haft kongress, den 18 sedan år 1945 – den var SÅ bra och jag är SÅ nöjd och SÅ glad. Glad även över att bli omvald till rodret fyra år till; TACK!

Kongressen inleddes med säckpipor enligt internationellt koncept med hedrande av våra skadade och förolyckade kamrater under mandatperioden. Inte att förglömma de som drabbats av brandmannacancereländet. En fin stund av reflektion från en internationell tradition som vi, OCKSÅ, tagit hem till Sverige för vår branschs räkning.

Ordet ”också” är medvetet skrivet och markerat då det visar sig i de historiska tillbakablickarna på kongressen att det är BRF som står för det aktiva, att ta med sig, att vilja, att genomföra och att söka samarbeten för förändringar. Kongressen kunde även konstatera att de fl esta svenska brandmän har sett det och har valt att organisera sig hos oss och att vi ständigt ökar i antal. Förbundet mår väl och är starkt rustat för framtiden.

Läs hela ledare på Swedish Firefighters, en branschtidning till Svensk räddningstjänst.