MSB utreder utbildningsverksamheten för att se på ”förutsättningar att utvecklas i förhållande till det uppdrag som myndigheten har och de förväntningar som finns hos myndighetens målgrupper för utbildning”. Utredningen ska vara klar den 1 februari 2016.

På BRF:s initiativ finns frågorna också från RiB 15 i en särskild arbetsgrupp som tittar på detta ur ett mer avtalsmässigt perspektiv.

Jag var med, och BRF var starkt drivande, till att få till de skolor vi har i dag, och till nationella räddningstjänstutbildningar, med tron att det skulle verka och borga för kvalitet och likhet. Två skolor lades ned och två behölls i MSB:s regi efter Räddningsverkets sorti. Ett antal miljoner sparades och gav möjligheter till investeringar och en tryggad utveckling där Sverige kunde vara ledande – i tanken och planerna alltså.

Läs hela ledare på Swedish Firefighters, en branschtidning till Svensk räddningstjänst.