BRF får ofta frågan om de som skulle – eller borde – kunna göra skillnad i rekryteringsproblematiken vad gäller deltidsanställda brandmän känner till att detta just är en problematik. Svaret är enkelt och kort, ja! Frågan som borde ställas är: ”varför gör de ingenting när de vet?”

Jag tror att de tror att de gör något, men hela frågan är ett slags offer för den svenska modellen av politik och byråkrati, där den ene helt enkelt inte förstår vad den andra gör – eller dessvärre – vad man ställer till. Man satte hoppet till utredningar och de ”nymodigheter” som var på väg, såsom Lagen om skydd mot olyckor (LSO), som såg dagens ljus år 2004, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilken inrättades år 2009. Innan detta hänvisades det till det nya och efteråt till att det nya måste få tid att sätta sig och verka. Nog har det värkt – och värker fortfarande – men det är väldigt liten verkstad.

Läs hela ledare på Swedish Firefighters, en branschtidning till Svensk räddningstjänst.