Veckans förhandlingar är nu avslutade och fler omfattande förslag till förändringar har överlämnats till oss under förmiddagen. Ett centralt kollektivavtal ska kunna hantera verkligheten för både den stora och högt belastade stationen som för den lilla stationen som med små medel ska hantera sin uppgift med en verklighet av långa avstånd till förstärkande kårer. RiB avtalet är också komplext då räddningstjänsten behöver förhålla sig till en annan huvudarbetsgivare. Samtidigt möjliggör avtalet vår fantastiska kombination av hel/deltidsanställda utefter rådande behov i kommunerna.
Vi diskuterar nu hur föreslagna förändringar slår mot landets räddningstjänster. Parterna har en rätt god samsyn i många delar och målsättningen är gemensam. Det nya avtalet ska öka viljan och möjligheten att stanna i yrket. Det ska också förenkla det stora behovet av nyrekrytering som föreligger.

Helgen kommer för oss att användas till att sammanfatta det som hittills sagts. Vi behöver förbereda oss för den kommande veckan. En vecka som kommer att bli oerhört intensiv och som kommer att innebära att delavsnitt ska vägas samman till en helhet som i slutändan ska bli ett förslag på ett förnyat avtal.

Trevlig helg alla och fortsätt följa utvecklingen här och på vår hemsida! Där kan ni också bli medlem vilket några anammat under förmiddagen. Varmt välkomna !!!