I dag på förmiddagen fortsätter RiB förhandlingarna. Problemen med det gamla avtalet har med all tydlighet kommit till ytan under de senaste åren och trots att förhandlingarna pågår i ett raskt tempo är det fortfarande en del knutar att lösa upp innan ett nytt avtal är i hamn. Brandmännens Riksförbund sade upp RiB 15 den 17 juni 2016 vilket innebar att avtalet gällde fram till 30 september 2016. Då vi fortfarande förhandlar har vi prolongerat det gamla med 14 dagars uppsägningstid. Det innebär att RiB 15 gäller fullt ut fram till vi tecknat ett nytt avtal. I det fall att vi inte skulle komma överens kan vi säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid och samtidigt varsla om konflikt.