Till alla medlemmar som betalar sin medlemsavgift till oss via autogiro. Vi har bytt medlemsregister from 20170601 och hanteringen med era medlemskap samt försäkringar är nu uppdaterade i det nya systemet. Ni som har autogiromedgivande kopplade till ert medlemskap kommer att se en ändring på er internetbank. Vid konverteringen så skickades det ut nya autogiromedgivanden då det nya registret inte använder personnummer som betalarnummer. Det ser nu ut som att ni har 2 stycken medgivanden liggande men det är bara det sista som kommer att fungera och användas. Låt båda dessa medgivanden kvarstå tills bankerna är klara med filerna. Vi håller på att försöka skapa en fil som makulerar det gamla medgivandet. Så var inte orolig att din medlemsavgift kommer att dras dubbelt! 

Hälsningar 

Brandmännens Riksförbunds Förbundskansli