Brandmännens Riksförbund (BRF) har varit i Bryssel för att delta i rundabordsamtal i Europaparlamentet. Ämnet handlade om att brandmän i Europa är överrepresenterade i vissa cancersjukdomar. Diskussionen var mycket intressant och givande med flera branschföreträdare, tjänstemän från EU-kommissionen och ledamöter från parlamentet. Anders Cederberg som representerade BRF och European Firefighters Unions Alliance(EFFUA) framhöll på mötet att brandmannayrket måste upp på listan över ”riskyrken”. Att EU parlamentarikerna och EU kommission måste sätta ned foten och bistå Europas brandmän, så att inga fler brandmän drabbas av yrkesrelaterad cancer pågrund av okunskap, bristande rutiner och dålig arbetsmiljö.