Brandmännens Riksförbund deltar under onsdagen och torsdagen i Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågors årliga möte. Även SKL/Pacta närvarar.
Träffen sker i Uppsala och vi hoppas och tror på nyanserade diskussioner, och en vilja att engagera sig i arbetet med nästa kollektivavtal. Hur man rekryterar och behåller personal är en annan viktig programpunkt.