#Metoo-rörelsen och räddningstjänstens #larmetgår samlar kvinnors och andra utsatta personers vittnesmål från arbetet på räddningstjänsten i Sverige. Personerna bakom uppropet #larmetgår kräver ett stopp på sexism, nedvärderande språkbruk och sexuella trakasserier inom kåren. Det gör naturligtvis även Brandmännens Riksförbund.

BRF har under många år aktivt drivit dessa frågor och kommer fortsätta med detta då ett av våra viktigaste fackliga uppdrag är att alla ska känna sig trygga och inte utsättas för kränkningar på sin arbetsplats. Vare sig det är på brandstationen eller i ett uppdrag. Sexuella trakasserier går stick i stäv mot de grundläggande fackliga värderingarna om allas lika värde och är givetvis ett oacceptabelt beteende.

Är du drabbad och behöver förbundets hjälp kan du som vanligt vända dig till BRF då BRF genom åren tyvärr erhållit en viss vana att hantera dessa ärenden. Du kan även vända dig till #MeToo Räddningstjänsten som du når via länken:

https://metooraddning.jimdo.com

Peter Bergh, Förbundsordförande vid Brandmännens Riksförbund.