Brandmännens Riksförbund har i Arbetsdomstolen (AD) nyligen fått ett klargörande. AD´s utlåtande gäller arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet vid tillsättandet av chefer och huruvida detta ska ske med alla på arbetsplatsen avtalsbärande fackförbund.  AD gör tolkningen att en arbetsgivares primära förhandlingsskyldighet med de avtalsbärande fackförbunden vid tillsättandet av chefer är långtgående. Brandmännens Riksförbund kommer nu internt att analysera AD´s ställningstagande. Mer om innehållet i domen och AD´s grunder för sitt beslut finner du här