Regeringens utredare, riksåklagaren (RÅ) Anders Perklev har 20180117 kommit med ett delbetänkande i utredningen gällande hot och våld mot blåljuspersonal. Bl.a. föreslår RÅ att begreppet ”Blåljussabotage” ska införas i lagstiftningen.

Förslaget är att blåljussabotage ska kunna ge fängelse i högst fyra år för brott av normalgraden. Även skadegörelse mot bland annat polisbilar, ambulanser och annan utrustning ska ingå i brottet blåsljussabotage. Ytterst grova fall av blåljussabotage ska till och med kunna leda till livstids fängelse.

RÅ föreslår vidare att straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps. Minimistraffet höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Maximistraffet höjs från fängelse i fyra år till sex års fängelse. Dessutom föreslår utredningen att en ny bestämmelse införs i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en person på grund av dennes arbete. Det kan gälla personal inom vården och hemtjänsten, men också personal inom socialtjänsten, brevbärare, journalister och butikspersonal. Enligt förslaget ska detta börja gälla från den 1 januari 2019 men innan dess ska förlaget skickas ut på remiss innan regeringen kommer med själva lagförslagen som sen ska antas av riksdagen.

Brandmännens Riksförbunds Förbundsordförande Peter Bergh är i valda delar positiv men inte fullt ut nöjd:
Jag tycker att det är flera steg i rätt riktning då samhället värnar de som ser till att vårt samhälle fungerar. Naturligtvis ska dessa yrkesgrupper vara okränkbara. Jag förstår inte varför utredningen ej förordar tjänstemannastatus för all blåljuspersonal, då RÅ i sin presentation säger att dessa yrkesgrupper (Polis, Räddningstjänst & Ambulans) har ett särskilt skyddsbehov. I och med detta så har man krånglat till det helt i onödan och det ger fel signaler.  

BRF kommer nu att noga läsa delbetänkandet samt internt diskutera och utvärdera RÅ´s resultat. Som en del i utvärderandet kommer förbundets jurister analysera delbetänkadet. De grupper som enligt RÅ´s egen bedömning är minutoperativa, måste åtnjuta ett bättre juridiskt skydd från samhället, varför tjänstemannastatus för brandpersonalen är den enda trovärdiga lösningen.