För en tid sedan sjösatte Avtalskommittén på Brandmännens Riksförbund två undersökningar.
Detta för att skapa en bättre bild över statusen bland Sveriges brandstationer.
Såhär en bit in i undersökningen kan vi konstatera att vår satsning var klockren.
Men ännu är vi inte nöjda!
Vi vill ha svar från alla hörn i vårt rike! Från Heltidsstation till Värn!
Undersökningarna som är uppdelade mellan Heltid och Deltid/Värn kommer att vara en del i den grund som kommer bilda en statistisk databas över Sveriges samtliga stationer.
Databasen kommer innehålla information om er arbetsmiljö, personalstyrka, materiell, beredskapsförmåga etc. och kommer vara ett verktyg för oss att hjälpa er att förbättra vardagen på stationen.
Det här är din chans att påverka vårt arbetet!

Tack för din medverkan.

Enkäterna hittar du här:

https://brandfacket.se/avtalskommitte