BRF var under v.27 i Almedalen och träffade brandmän, brandbefäl, politiker, tjänstemän och allmänhet för att diskutera Svensk räddningstjänst. BRF genomförde även tre(3) stycken seminarier som nu går att beskåda. 

  1. Hot och våld mot brandmän och brandbefäl. Seminariet om förslag på ny lagstiftning. Film från seminariet nedan. 

2. Presentation av delrapport följt av en debatt. Svensk räddningstjänst har stora brister där delrapporten visar på att det saknas 2500 brandmän samt stora brister i den operativ förmåga mm. Film från seminariet nedan.  

https://youtu.be/kFagBiTfddc

3. Cancer dödar brandmän. Seminariet om farliga substanser i brandpersonalens arbetsmiljö. Film från seminariet.

Följ oss även på Facebook där vi dagligdags berättar om eventet.

https://www.facebook.com/brandmannensriksforbund/

Länkar till program om seminarierna nedan. 

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54029

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54125

http://program.almedalsveckan.info/eventser-view/54195