Kära kollega

Sommaren 2018 kommer att gå till historieböckerna. Med höga brandrisker, stora bränder och kämpande brandmän och brandbefäl. 
Brandpersonal är vana vid att ha oddsen emot oss i vårt operativa arbete, men i år har vi alla fått kämpa tills blodsmaken kommit i munnen. 
Allmänheten har fått upp ögonen för våra problem genom att media varit väldigt aktiva och exponerat ämnet. 
Intresset för våra enkätundersökningar är fortsatt högt och delrapporten som presenterades i Almedalen i börja av juli lämnades senast ut nu i veckan till två av Sveriges partiordföranden. Betydelsen av våra enkäter kommer att öka och längre fram i år att ha oerhört stor betydelse. 
Ert jobb som brandmän och brandbefäl går mångt och mycket ut på att utgå från dåliga odds, förbättra dem genom lagarbete och slutligen vända på oddsen till tredje persons fördel. Inte olikt det arbete som BRF:s Avtalskommitté bedriver för er brandmän och brandbefäls skull.

Arbetssätt som BRF nu har ger frukt och BRF kommer fortsätta på det viset. 
Men förbundet behöver er hjälp, enkäterna är inte färdiga. 
BRF behöver fler svar för att få den fullständiga bilden över Sverige. 
Gå in och fyll i enkäten, berätta om er situation och förbättra oddsen för er själva. 
Avtalskommittén jobbar för er skull och bryter ny mark dagligen.

Förbundets mål är att få till stånd en betydande förbättring för brandmän och brandbefäl i Sverige! 
Hjälp oss, stöd oss och kom ihåg, vi finns alltid bara ett samtal bort!

Växel: 08–7223480 08.00-18.00 mån – fredag.

Avtalskommittén: 

Magnus Sjöholm
Bengt Sörqvist
Håkan Olofsson
Christer Nyberg

Enkät Heltid
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Py7kOFQXUms1Twyec277Z0A7ylNCFJPibtc4nLHlftUMElFNUk3UUZZTzBaSVg0VjlURTRSMldVVi4u

Enkät för Deltid- och Värnpersonal

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Py7kOFQXUms1Twyec277Z0A7ylNCFJPibtc4nLHlftUOTlSODJFSzdTTE1XNlBKWDlTMjFVSk1ERi4u