Som tidigare aviserats ägde ett möte rum mellan Brandmännens Riksförbund och arbetsgivarsidans parter SKL/Sobona den 20 september. (Sobona var inte representerade)

Mötet handlade om att slutföra den utvärdering av RiB 17 som parterna gemensamt skulle genomföra enligt §5 i förhandlingsprotokollet dat. 2016-11-25.

BRF har sen tidigare valt att göra utvärderingen själv då det gemensamma arbetet dragit ut på tiden. Utvärderingen finns sammanställd i ett dokument som SKL/Sobona fick två veckor på sig att inkomma med kommentarer kring.
SKL/Sobona har valt att inte kommentera vår utvärdering och vi väntar fortsatt på deras egen utvärdering av avtalet.

Dokumentet, som från och med idag finns att ladda ner på BRF:s hemsida, baseras på inkomna enkätsvar och den erfarenhet som BRF samlat på sig under avtalets giltighetstid fram till dags dato.

För att ladda ner dokumentet klicka här nedan: 

Rapport utvärdering RiB 17

Vid synpunkter på innehållet, hör av dig till Avtalskommittén via mail: avtalskommitté@brandfacket.se