Foto: Hovet.
On Friday 14 July 2017, HRH Crown Princess Victoria celebrates her 40th birthday.
Fredagen den 14 juli 2017 fyller H.K.H. Kronprinsessan Victoria 40 år.

Året 2018 kommer att gå till historien som ett extraordinärt år för räddningstjänsten, med mycket hårt slit dag som natt. Än en gång har vi blivit påminda att saker och ting kan hända fort och att naturens krafter inte är att leka med. I samband med skogsbränderna framkom mycket kritik kring hur den operativa beredskapen -”aldrig varit sämre”. Detta är något som vi som branschtidning och fackförbund försöker hjälpa till att förbättra dagligen.

I samband med Skydd 2018 på Stockholmsmässan, som är en mässa för säkerhetsbranschen, polis, räddningstjänst och ambulans, ska tidningen Swedish Firefighters tillsammans med Skyddsmässan dela ut priset ”Årets Räddningstjänst”. Prisutdelare blir ingen mindre än Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria.


Prisets grundidé är att stimulera räddningstjänstorganisationernas vilja till förbättring och utveckling. En strävan för ett tryggare samhälle där alla har rätt till att få hjälpen när den som mest behövs. Kriterierna för priset är följande.

 Räddningstjänsten ska;

  • Aktivt arbeta för en god arbetsmiljö. Ständigt föra samtal och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Aktivt arbeta för att kunna utföra operativa insatser smidigare, säkrare och snabbare. Detta genom att prova nya metoder, uppfinna nya arbetssätt samt utveckla nya verktyg.
  • Främja ett systematiskt tillsynsarbete.
  • Arbeta för att systematiskt utbilda invånarna i upptagningsområdet för att skapa ett tryggare samhälle.
  • Arbeta aktivt för att främja mångfald och jämställdhetsarbetet i den egna organisationen.
  • Främja och ta tillvara kunskap från utförda händelser för att förbättra rutiner och utbildning av personal i framtiden.

 

Prisceremonin: SKYDD 2018 Stockholmsmässan, den 23 oktober 14:30 – 15:00 Scen SKYDD, A21:40.

https://www.skydd.net/aktuellt/arets-raddningstjanst?sc_lang=sv-se

https://www.kungahuset.se/kalender.4.7c4768101a4e888378000228.html

På SKYDD 2018 finns branschens alla ledande aktörer, mässan erbjuder också spännande aktiviteter och ett brett utbud av öppna seminarier. Fri entré för alla besökare. 

 Nominerade räddningstjänster: 

  • Räddningstjänsten Höganäs
  • Storstockholms Brandförsvar
  • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Sammanhållande presskontakt:  Christer Nyberg 070-667 10 13