RiB förhandlingarna rullar på. Centrala förhandlingar tar tid. Vi håller fast vid vårt ursprungsyrkande och är fortsatt tydliga med vad som krävs för att RiB avtalet ska kunna nå en acceptans ute i landet. Nästa steg i processen är att motparten ska lägga ett förbättrat avtalsbud till oss torsdag den 25 april. Vi har också stämt ett möte med Kommunal för att förhoppningsvis nå någon form av samarbete de kommande veckorna.

Resultatet betyder allt nu och resan dit får gärna vara lite längre om det krävs. Håll krutet torrt och skogen våt, kollegor. Vi återkommer så fort vi kan med mer och bättre information.

En del frågor lyfts frekvent till kansliet för tillfället. Det handlar om tolkning av delar av vårt nuvarande kollektivavtal. Se nedan och hör av er om er arbetsgivare inte vill betala enligt vår information.

Betalning vid övning på annan ort än där er brandstation ligger. Övningsersättning ska betalas ut from den tidpunkt ni anländer till hemmastationen och börjar förbereda er till dess att ni är hemma igen och återställt efter övningen och vid behov duschat. Färdtidsersättning ska inte betalas ut vid övning.

Betalning vid utbildning. För egna företagare ska ersättningen överenskommas innan utbildningen påbörjas. Deklarationen styr vilket timbelopp som kan gälla. Inga avdrag från beloppen får göras av arbetsgivaren.

Betalning Storhelgsersättning. Här spelar det ingen roll hur ni byter på stationen. Tidigare fanns en regel som sa att den som hade beredskap störst del av dygnet fick bättre betalt. Det gäller inte nu. De timmar som infaller inom dygnet ger förhöjd ersättning.

C körkort vad gäller om arbetsgivaren vill att du skaffar behörigheten. Hantering kring behov av körkort med c behörighet eller annan kompetens som behövs för anställningen inom räddningstjänsten. Arbetsgivaren kan vid nyanställning ställa krav på att personerna som provanställs innehar olika former av kompetens. De kan också villkora förlängd provanställning med att kompetens ska införskaffas. Personer som arbetat mer än två år är tillsvidareanställda. I de fall arbetsgivaren kräver att tillsvidareanställd personal ska vidareutbilda sig i yrket ska arbetsgivaren bekosta utbildningarna. Detta gäller all form av utbildning exempelvis motorsågsutbildning, förstainsats person eller höjdfordonskompetens.

Ersättningen för personal som beordras utbilda sig regleras i RiB avtalet under paragraf 8.

Betalning vid sjukdom. En punkt där många felaktigheter förekommer och kunskapen brister på båda sidor. Detta gäller.

För en RiB anställd finns två sätt att vara sjukskriven på.

Det första är knutet till RiB avtalet och är aktuellt när man enbart är sjukskriven från räddningstjänsten och jobbar som vanligt i huvudanställningen. Arbetsgivaren betalar sjuklön i 120 dagar enligt nedan. Dag 1 är den dagen man anmäler sig sjuk hos arbetsgivaren. Läkarintyg krävs från dag 8.

  • Dag 1 är karensdag och ger ingen ersättning.
  • Dag 2-14 har du rätt till sjuklön med 80% av allt du skulle ha tjänat inklusive beredskapsersättningen, larm som inträffar, övningstid och all annan schemalagd arbetstid som exempelvis materialvård.
  • Dag 15-120 har du rätt till 77,6% av beredskapsersättningen.

Det vanligaste scenariot är att man är sjukskriven från både räddningstjänsten och huvudarbetsgivaren. Arbetsgivarna ska i dessa fall betala sjuklön de första 14 dagarna.

Läkarintyg krävs från dag 8.

  • Dag 1 är karens och ger ingen rätt till sjuklön.
  • Dag 2-14 Har du rätt till sjuklön med 80% av allt du skulle ha tjänat inklusive beredskapsersättningen, larm som inträffar, övningstid och all annan schemalagd arbetstid som exempelvis materialvård.
  • From dag 15 betalar försäkringskassan ut sjuklön och storleken på utbetalning avgörs av ditt SGI (sjukpenninggrundande inkomst) Både din huvudanställning och arbetet som brandman ligger till grund för det SGI som fastställts för dig. 

Om man som RiB anställd är sjukskriven från både räddningstjänsten och huvudarbetsgivaren dag 1-14 för att sedan övergå till att endast vara sjukskriven från räddningstjänsten gäller följande.

Dag 15-120 har du rätt till 77,6% av beredskapsersättningen.

 

Frågor kring ovanstående ställs till kansli@brandfacket.se