Det har kommit lite coronafrågor till oss och för kommunalt anställda gäller kollektivavtalen och sjukpenning för eventuell sjukdom relaterat covid-19. Alternativt Smittbärarpenning. Så här skriver SKR, vår huvudarbetsgivarorganisation: https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/ansvarvidepidemiellerpandemiutbrott.31755.html

Och här kommer en länk till Försäkringskassan.
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Har ni mer eller fler frågor så ta dem gärna till vårt kansli kansli@brandfacket.se eller till vår centrala ombudsman: magnus.krantz@brandfacket.se Vi jobbar intensivt med detta och för att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Smittrisker (AFS 2018:4). Många har gjort det men säkert inte alla och Arbetsgivaren ska riskbedöma och planera för hur ett utbrott av den smittsamma sjukdomen ska hanteras på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att personalen som utför dessa arbetsuppgifter arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Riskbedömning ska ske i samverkan med skyddsombudet och i samband med riskbedömningen är det även lämpligt, utöver vad planeringen innebär i sak, diskutera med de lokala arbetstagarorganisationerna om samverkansformerna före eventuella beslut om viktigare förändring som behöver fattas med kort varsel.

Naturligtvis bör alla arbetstagare informeras om vad som gäller. Om arbetsgivaren saknar kompetens ska man ta hjälp av expertis utifrån, till exempel företagshälsovården. Så, lite om detta och till sist, lyssna på våra myndigheter och jobba evidens och kunskapsbaserat som vanligt och försök hålla alster från ”sensationsskribenter och alarmister” ifrån er.