Vi är stolta över det beslut som Örnsköldsviks kommun fattade efter många långa samverkansmöten med politiken. Brandmännens Riksförbund kan bara tacka alla lokala företrädare och politiker som sett till att dessa nerdragningar inte blev av. Man väljer i stället att skjuta till pengar för en levande landsbygd och det ser vi väldigt positivt på!

Detta arbete kunde aldrig slutförts eller påbörjats utan alla våra medlemmar i ryggen så vi riktar ytterligare ett tack till er och lycka till i framtiden för de stationer som skulle drabbas av nerdragningar.