Brandmännens Riksförbund har träffat våra motparter central på arbetsgivarsidan. 

Våra yrkanden är redan inlämnade men inte i detaljer och dagens möte var det inledande som mer handlar om mål och inriktning och var vi såg särskilda prioriteringar. Svårt när vi ser många och mycket, väldigt mycket, men vi menade att Beredskapsersättningen, OB:t och ett antal tillägg som antingen tydliggörs i det centrala avtalet eller slås fast att de kan hanteras lokalt vill vi inleda med. Vi vill få fart i förhandlingarna och mer konkret och i detaljer så fort som möjligt och vi bad även våra motparter att redan nu be om mer pengar från politiken. Bra stämning bland alla inblandade och vi är nöjda. Idag. Kort. 

Mer information kommer och ni som är medlemmar får en hel del kontinuerligt via möten och mail under vårens förhandlingsresa. Är du inte medlem, bli gärna det så hjälps vi åt. // Förhandlingsdelegationen