Vi står upp för våra medlemmar, våra tolkningar av lag och avtal och åter har vi fått rätt, eller som flera säger, vunnit i Arbetsdomstolen, AD. Vunnit är för starkt ord kan jag tycka för att hamna i AD och inte hitta lösningar före en rättslig prövning känns inte helt i linje vad BRF vill stå för. Vi vill hitta lösningar, samverka och samarbeta men när det är vid vägs ände så står vi upp. Vi har både kunskap och ekonomi för det och det kostar i såväl prejudikat mot en viktig uppfattning, förtroende som i pengar att förlora. Vår LAS-tolkning om företrädesrätt för deltidsbrandmän vann och vi slipper då betala både våra egna kostnader som arbetsgivarens och våra medlemmar får skadestånd eller som AD skriver, citat:     

Arbetsdomstolen har funnit att de fyra arbetstagana är deltidsanställda arbetstagare i anställningsskyddslagens mening. Det är vidare ostridigt att räddningstjänstförbundet har haft behov av att anställa 16 heltidsbrandmän. Mot bakgrund av de ovan redovisade motivuttalandena kan arbetsgivarens behov av arbetskraft enligt bestämmelsen inte rimligen inskränkas till att avse behov av att anställa nya brandmän enligt RiB, utan det är arbetsgivarens behov av arbetstagare med högre sysselsättningsgrad som avses. Enligt Arbetsdomstolens mening hade räddningstjänstförbundets behov av heltidsbrandmän kunnat tillgodoses genom att de fyra arbetstagarna, som anmält önskemål om högre sysselsättningsgrad och haft tillräckliga kvalifikationer för anställningarna som heltidsbrandmän, anställts med högre sysselsättningsgrad. 

Domslut   

1. Arbetsdomstolen förpliktar Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund att till var och en av S.B., E.S., L.A. och J.B. betala allmänt skadestånd för brott mot 25 a § anställningsskyddslagen med 75 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 juni 2021 till dess betalning sker.  

2. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund ska ersätta Brandmännens Riksförbund för rättegångskostnad med 437 500 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.”  

AD-domen finns på Arbetsdomstolens webbsida i sin helhet, (AD 2022 nr 29).   

BRF var som vanligt ensamma i att stå upp för Sveriges brandmän trots att den här domen är viktig på många sätt. Vi kommer att ta med oss den och en hel del konkreta tolkningar mot andra frågor och organisationer och ja, även fast det var trist att behöva gå-hela-vägen, känns det skönt att vara på den vinnande sidan. Vi återkommer med mera senare i olika delar och forum. 

// Peter Bergh, Förbundsordförande