• BRF både har och inte har kollektivavtal och kan dra fördelar av och vet att hantera både och.

• BRF består av kollegor och arbetskamrater från ditt arbete och du kan prata smalslang, sjukvårdslarm likväl som ditt fackliga ärende. Ofta hänger de dessutom ihop och då förstår vi grunden och tänket i branschen.

• BRF är en samhällsaktör och bevakar såväl ditt arbete som ditt och din familjs och dina vänners säkerhet mot och med myndigheter och politik.

• BRF är ett partipolitiskt obundet fackförbund och kan då jobba med alla partier. Det gör vi och nyttjas frekvent för råd i olika politiska ställningstaganden.

• BRF representerar Sverige i internationella fackförbundsorganisationer för brandmän som tex EFFUA och CTIF.

• BRF är initiativtagare till de rapporter och den medverkan av internationella aktörer och de sammankomster relaterade till cancer bland brandmän som sedan blev samverkansgruppen ”Friska Brandmän”.

• BRF var initiativtagare till Insamlingsstiftelsen Brandmännens CancerFond www.ibcf.se och vi var och är måna om att flera än vi bör vara i styrelsen. (”Dessa frågor är för viktiga att bråka om” är BRF:s devis.)

• BRF har Swedish FireFighters som medlemstidning.

• BRF:s medlemsavgifter går oavkortat till medlemsservice.

• BRF har inga obligatoriska försäkringar men har alla typer av försäkringar och du väljer fritt bland våra medlemsförmåner. (Vi har även tagit fram speciella försäkringar som sedan andra fackförbund tagit efter, t ex Trygg brandman.)

• BRF förbundsstyrelse består av aktiva brandmän och branschkunniga som kan området och de verkar i en extremt platt organisation med korta beslutsvägar utan onödig administration.

• BRF:s distriktsombudsmän är aktiva eller före detta brandmän som har stor erfarenhet inom räddningstjänsten och är utbildade på avtalsområdena och The BRF-Way. De har stöd av ett specialiserat kansli under vardagar och av varandra och våra IT- och kommunikationsverktyg 24/7.

• Du kan i princip nästan alltid få ett svar som företrädare/förtroendevald inom 2 timmar, ett ordförandebeslut inom 4, ett presidiebeslut inom 8 och ett förbundsstyrelsebeslut inom ett dygn.

• BRF har egna högt renommerade och erfarna arbetsrättsjurister samt även andra juridiska specialiteter kontrakterade via avtal.

Det viktigaste för oss på Brandmännens Riksförbund är att du hittar den bästa lösningen för just dig! För några är det viktigaste kontakten med det lokala ombudet. Ett tryggt ombud med sunt förnuft och lokal anknytning kan kännas viktigare än vilken organisation den tillhör. Andra tycker det är viktigt att vara med i den organisation som driver branschen framåt och kommer med idéerna. Då är Brandmännens Riksförbund rätt organisation. Vad är viktigast för dig?

Välkommen!
Brandfacket BRF
Firefighters.se