Arbetstidsdirektivet förbättrar inte Räddningstjänsten, Svensk räddningstjänst har nämligen ett väl fungerade system med anställda hel- och deltidsbrandmän om än det finns problem. Problemen handlar främst inte om arbetstiders förläggning eller vilotider utan mer om rekrytering. En rekryteringsproblematik som är nästintill total för deltidsbrandmän men som finns och växer även för heltidsbrandmän.

Att rekrytera och behålla brandmän gör man inte med löner utan för heltidsbrandmän är schemalösningarna en del i det som dragit eller hållit dem kvar. Att ha ett schema som gett möjligheten till lite längre ledigheter och kunna kombinera skiftarbete med vardag och familjeliv. Forskning förespråkar vilotider som inte går med nuvarande scheman sägs det. Men å andra sidan säger forskare också att arbetstagare mår bättre av att själva bestämma över sitt schema och att avvikelser från dygnsvila inte har någon negativ effekt om det inte sker för ofta. 

Heltidsbrandmän i Sverige har sedan lång tid tillbaka haft möjlighet till dygnstjänstgöring vilket är i likhet med räddningstjänst i andra länder inom EU. Självklart är vi positiva till en god arbetsmiljö innehållande bra arbetstider, vilotider och möjlighet till återhämtning men vi ser inte att de problemen finns vid räddningstjänsten i den utsträckning som andra aktörer låter påskina, såväl vid arbetsgivar- som vid arbetstagarsidan. 

Få saker engagerar som arbetstid, lön och det är inte konstigt då de utgör viktiga fundament i en anställning. Därför upplever vi minst sagt en oro i räddningstjänstsverige inför vad som kommer att ske relaterat arbetstiden. Kommunal har varit i dessa förhandlingar men ger olika versioner om vad som gäller beroende på vem som svarat eller var man läser. Arbetsgivarna är tydligare även om de också helt glömt bort deltidsbrandmännen och ingen ger tydliga svar på varför andra länder kan undantas eller helt strunta i detta även fortsättningsvis och inte vi i Sverige. Visst, det hänvisas till lag och andras länders lagar men vilka och vad de har gjort som inte vi gjort?  Många ställer sig de frågorna och det är allt annat än bra att ge olika signaler så sent i den här processen och har man verkligen då sett och rent av förstått alla eventuella konsekvenser? Vi som inte släpptes in i detta debacle förrän nyligen är mycket tveksamma. 

Det blir så här när man inte släpper in mer kompetens, inte lyssnar av och förstår konsekvenserna för de som avses. Har man arbetstagare i olika yrken och stora grupper kan det vara svårt med en liten grupp på 5000 heltidsbrandmän och 10 000 deltidsbrandmän att ta hänsyn till. Vi förstår det och vi har sett det förr. 

Vi vet hur svensk räddningstjänst ser ut och vilka utmaningar som står för dörren även före detta och tyvärr kan arbetstidsdirektivet bli ödesdigert. Slutar och behövs det fler heltidsbrandmän och kan de eller någon annan med en kommunal huvudanställning även jobba som deltidsbrandman i framtiden? Att man inte sett eventuella konsekvenser för deltidsbrandmän förrän vi lade fram en framställan nyligen ger ytterligare oro för hela den här processen. Informationen har varit undermålig under resans gång och man borde släppt in fler med mer kompetens långt tidigare och självklart menar vi Brandmännens Riksförbund.  

BRF anser att:  
• det borde skrivits fram undantag för samhällsbärande funktioner och däri räddningstjänsten och att man nu försöker göra ett omtag.
• det alternativt hanteras tolkningar i den riktningen i Bilaga R samt i RiB-avtalet.  

Arbetstidsdirektivet kan medföra en omorganisation som ger stora störningar och ytterligare rekryteringsproblematik i just det kritiska läge som Sverige befinner sig i. Vi är djupt oroliga.    

Brandmännens Riksförbund genom dess presidium den 3 april 2023

Kontaktpersoner är:
Magnus Krantz, central ombudsman magnus.krantz@brandfacket.se 
Tobias Rådenfjord, 1:e vice ordförande tobias.radenfjord@brandfacket.se
Brandfacket

Bild:Wikipedia