Brandfacket bjöds in till TV4:s Nyhetsmorgon för att förklara EU:s arbetstidsdirektiv. Ombudsmannen Magnus Krantz och 1:e vice förbundsordförande Tobias Rådenfjord var på plats för att svara på programledarnas frågor.

Sveriges heltidsbrandmän har sedan lång tid tillbaka möjlighet till dygnstjänstgöring precis som i flera andra EU-länders räddningstjänst. Vi i Brandfacket är självklart positiva till en god arbetsmiljö med bra arbetstider, vilotider och möjlighet till återhämtning men vi ser inte att de problemen finns vid räddningstjänsten i den utsträckning som andra aktörer låter påskina, såväl vid arbetsgivar- som vid arbetstagarsidan.
De nya reglerna som ska träda i kraft de 1:a oktober har väckt många protester och riskerar att skapa ännu större bemanningsproblem för Räddningstjänsten.

Läs mer om EU:s Arbetstidsdirektiv här

Fredrik Persson
Brandmännens Riksförbund
Firefighters.se