Brandmännens riksförbund samarbetar med Söderberg & Partners som är Nordens största försäkringsförmedlarföretag. Genom att utveckla samarbetet erbjuds du nu en försäkringsgenomgång där du får hjälp med att kartlägga ditt- och din familjs försäkringsbehov, förbättra ditt skydd i händelse av en skada och minska dina försäkringskostnader genom en garanterad premierabatt. 

Detta gäller om du tecknar privata försäkringar via Brandmännens avtal med Söderberg & Partners?  

  • Årlig rådgivning – Du får hjälp med att kartlägga behov och jämföra ditt försäkringsskydd
  • Villkorsgaranti – Utöver de nya försäkringsvillkoren matchar vi även dina tidigare försäkringsvillkor i 2 år om det skulle finnas några skillnader
  • Rabatt – Minst 10 % rabatt på priset. (Kom ihåg att uppge att du tillhör BRF)

Erbjudandet innebär att Söderberg & Partners kommer kontakta dig för att föreslå en tid för en försäkringsgenomgång. I samband med detta har ni även möjlighet att få mer information om Brandmännens unika försäkringslösning som är kopplad till er verksamhet. 

Den 1 november kommer kampanjen att dra igång och de som ringer kommer vara ifrån Söderberg & Partners Privatförsäkring utbildade rådgivare. Ni kommer få ett SMS innan telefonsamtalet så ni vet att det är på gång.

Vänligen
Söderberg & Partners Privatförsäkringar

privatforsakring@soderbergpartners.se eller via telefon på 010-682 03 00.
Här hittar du mer information: Hem-, Villa- Bilförsäkring | Söderberg & Partners (soderbergpartners.se)