BRF:s förhandlingsdelegation har under veckan träffat SKR/Sobona i fortsatta förhandlingar. Det är sedan tidigare fastställt att det finns rekryteringsproblem och det är också fastställt att deltidare slutar pga för låg lön och bristande löneutveckling. Avtalet måste förbättras för att vara främjande för rekrytering men också motverka att deltidare slutar pga för dåliga villkor. BRF har tydligt, via yrkandena, visat att vi vill se satsningar i avtalet i form av bland annat höjd beredskapsersättning men också förtydligande och förbättring av paragrafer som tolkas olika och som därmed kan drabba våra medlemmar negativt.

Våra yrkanden är i sammanfattning följande:  

  • Höja ersättningen för beredskap och tjänstgöring.
  • Förbättra villkoren för ersättning under semesterperioden. 
  • Våra medlemmar ska inte förlora inkomst eller själv behöva ersätta ökade kostnader vid tex övning och/eller utbildning. 
  • Förbättra och förtydliga avtalet för ersättning vid fystester och hälsoundersökning, sjuk- och graviditetsersättning samt för ersättning vid beredskap utöver schema.
  • Införa erfarenhetstillägg samt ersättning för fysisk träning. 
  • Anpassa avtalet mot andra kollektivavtal samt tydliggöra detsamma. 

Förhandlingarna återupptas nästa vecka och vi återkommer när vi har mer att informera om. 
Bli medlem i Brandmännens Riksförbund