Det är en konstig känsla att redovisa en text som handlar om nederlag. Vi vill ändå börja med att tacka alla som har engagerat sig i frågan om brandmännens arbetstider sedan 2023. Arbetstiden har varit en del av brandmännens kompensation för att möta sämre löneutveckling än övriga i samhället, sämre semester, sämre pensionsavtal osv.

Efter ett år av ovisshet och förändringar av det som varit dragkraften för yrket som brandman blev det en ”tummetott” Vi är som alla andra inom räddningstjänst djupt besvikna av hela processen och slutprodukten. 
Vi måste ändå gå vidare för att möta framtiden för att skapa bättre villkor för alla inom räddningstjänsten. Allt från att klassa cancer som arbetsskada till att skapa ett branschavtal för räddningstjänsten. Att möta framtiden är att skapa något som är nytt, något som är vårt eget, något som gör dig stolt över att vara brandman.

Framtiden möter du i Brandmännens Riksförbund
Här blir du medlem!