Förhandlingarna gällande nytt RIB-avtal pågår fortfarande men då nuvarande avtal, dvs RIB 22, löper ut idag så har parterna prolongerat avtalet. Det betyder att gällande centralt avtal och de lokala avtalen är förlängda tills dess att förhandlingarna är avslutade. Förhandlingarna återupptas torsdag den 2 maj. 

Brandmännens Riksförbund