BRF har kommit överens med SKR/Sobona om ett nytt avtal – RiB 24. Ett kort avtal som gäller i 1 år. Prioritet, från våra enkäter och medlemsmöten, har varit höjd beredskapsersättning. Den ersättningen styr även andra ersättningar och lokala överenskommelser. Märket är i år 3,3 % och avtalet ger 4,6 % i höjning av beredskapsersättningen vilket innebär att ersättning för tjänstgöring kommer ligga still fram till 1 maj 2025.

Ett kort avtal som i praktiken innebär att vi tar sikte mot ett nytt avtal 2025. Ännu mer kommer att ta vid under hösten, det av flera anledningar vilket vi också kommer att redovisa mer internt för våra medlemmar.
Nöjda, nja inte i allt, men de delar vi är nöjda med är de skrivningar som BRF fick infört i förhandlingsprotokollet. De innebär bland annat en översyn av avtalets villkor, ett arbete kring arbetsmiljö och på konceptet Friska Brandmän. Äntligen så får cancerfrågorna mer fokus även på deltidssidan. EU:s arbetstidsdirektiv relaterat anställda på RiB-avtalet, kompetensförsörjning samt att bestämmelser om beredskap utöver schema (vakansersättning) har förtydligats, med mera.

Äntligen så får arbete kring arbetsmiljö och cancerfrågorna mer fokus även på deltidssidan.

Vi kommer inom kort att skicka ut ett medlemsbrev om vad avtalet konkret innehåller för förändringar samt information vad de lokala avdelningarna behöver hantera gällande lokala avtal.

Brandmännens Riksförbund