Hem Avtalskommittén

Avtalskommittén

Enkätundersökning gällande det rådande läget i ”brandsverige” är per den 9 september avslutad.

BRF avtalskommitté från vänster Bengt Sörqvist, Magnus Sjöholm, Håkan Olofsson samt Christer Nyberg.

Brandmännens Riksförbund samlar unik fakta kring svensk räddningstjänst!

Dagens samhälle kräver statistik och fakta som underlag för diskussioner. En bred sammanställd statistik för räddningstjänsten är idag dessvärre en bristvara. BRF har nu avslutat arbetet med att bygga en ny statistisk databas över Sveriges samtliga brandstationer, (Heltid, deltid och värn). Databasens slutgiltiga ändamål är kartläggning av det rådande läget i branschen. 

Enkäten har bestått av ca 70 frågor för RiB & värn (inklusive avtalsfrågor kopplade till RiB17) och ca 55 frågor för HÖK/AB(heltidsavtalet).

BRF tackar er alla för att ni har avsatt tid och deltagit i enkätundersökningen.  

Vid frågor gällande enkäterna, kontakta förbundskansliet 08-7223480 eller skicka e-post: 

avtalskommitten@brandfacket.se 

Slutrapporten presenteras under Skyddsmässan i Stockholm som arrangeras mellan den 23 – 25 oktober.