Hem Brandmännens Riksförbund

Brandmännens Riksförbund

Brandmännens Riksförbund är ett partipolitiskt obundet fackförbund som bildades 1945 och som sedan 1946 förhandlar det centrala kollektivavtalet för Sveriges deltidsbrandmän. Förbundet ombildades 2007 från att ha varit ett deltidsförbund till att bli ett branschförbund som numera organiserar allt fler av Sveriges brandmän, brandbefäl och flygplatsbrandmän. Alla som arbetar inom räddningstjänst kan bli medlemmar i BRF. Med andra ord så är vi ett branschförbund som organiserar alla kategorier av brandpersonal.

Vi vill verka för att höja och bevaka brandpersonalens arbetsmiljö, villkor och ersättningar. Vi vill vara delaktiga i att utveckla och påverka Svensk räddningstjänst. Att bli medlem i BRF är att lämna dåtiden och gå till framtiden i ett branschförbund. Att bli medlem i BRF är att komma in i ett förbund med stark samhörighet och ett stort förtroendekapital hos allmänheten.

Förbundet organiserar idag ca 8 800 av Sveriges totalt ca 14 000 brandmän och då vi är partipolitiskt obundna innebär det att vi inte betalar några medlemspengar till politiska organisationer och vi driver våra frågor för branschens bästa utan hänsyn till vilken partifärg som styr.

Vi är ett förbund som arbetar med samverkan för att hitta lösningar som gynnar Sveriges brandmän och brandbefäl. Vi vill hitta bra lösningar och arbeta smart och effektivt för medlemmens bästa. Vår inställning i samverkan med arbetsgivare är att båda parter tjänar på ett bra fackligt arbete och vår målsättning är att arbeta fram lösningar som främjar vår förmåga att utföra räddningsinsatser. Förtroendet för vårt fackförbunds arbete i samverkan ute i landet ökar och ökar rejält. Vi arbetar enbart med frågor som berör räddningstjänst och samtliga aktiva är aktiva brandmän vilket innebär att vi kan yrkesfrågorna. Det är bra för arbetsgivarna med en kunnig motpart vilket gör förhandlingarna lättare för alla parter.

Inriktningen är medlemmen och yrket i fokus med låga medlemsavgifter och låga kostnader för förbundet vilket innebär att vi betalar för vad och när vi använder extern hjälp som exempelvis jurister och advokater. Till skillnad från många andra använder vi rätt jurist/advokat för rätt ändamål. Vi tycker att det ska vara ett mervärde att vara medlem i BRF.

Räddningstjänst är en politiskt styrd verksamhet som bedrivs antingen av en enskild kommun eller i ett kommunalförbund. Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Regeringen har det yttersta ansvaret. Förbundet arbetar mycket med att förändra myndigheternas inställning till räddningstjänst detta för att få ett stopp på de ständiga försämringarna inom den operativa delen av landets räddningstjänst. Ett arbete som för några år sen framstod som verkningslöst men idag skördar allt fler framgångar.

Som medlem i BRF får du Sveriges bästa branschtidning i din brevlåda. Swedish Firefighters har en upplaga på 13 000 ex och ges ut med 6 nummer/året. Den vänder sig till brandmän, brandbefäl, brandchefer och beslutsfattare över hela Sverige. Vi skriver om viktiga yrkens och branschfrågor både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Swedish Firefighters är Sveriges största tidning inom Räddningstjänst.

Vi är medlem i EFFUA (European Firefighters Union Alliance) och IFFUA (International Firefighters Union Alliance). Dessa branschorganisationer representerar över 600 000 brandmän i hela världen och Brandmännens Riksförbund är den enda svenska fackförening som får vara medlem.

Medlemsavgifter

Heltid: 200 kr/mån
Heltid timvikarie 95 kr/mån
Deltid: 95 kr/mån
Deltid utan beredskap/brandvärn: 350 kr/år
Stödmedlem: 300 kr/år
Pensionär: 300 kr/år
Studerande är gratis

Som heltidsanställd betalar du alltså 200 kronor i månaden, heltidsbrandman som arbetar som timvikarie 95 kronor i månaden, och som deltidsanställd betalar du 95 kronor i månaden. Är du deltidsanställd utan beredskap eller i ett värn betalar du 350 kronor per år.  Om du ändå vill stötta Brandmännens Riksförbund eller fortsätta som medlem när du har blivit pensionär så kostar det 300 kronor om året, då får du dessutom Sveriges bästa branschtidning Swedish Firefighters i din brevlåda. Studerar du till brandman så är ditt medlemskap gratis och även här får du Swedish Firefighters i din brevlåda.

För att bli medlem behöver du bara fylla i vårt formulär.